Shishka Naberezhnaya

Фотоотчет Астана Shishka Naberezhnaya от 11 июня 2022, фотограф: Dias A.