"Чойхона № 1"

Фотоотчет Астана "Чойхона № 1", 21 ноября 2014, Астана Кургальджинское шоссе 6, ЖК "Альбион"