Kega Music Bar

Фотоотчет Астана Kega Music Bar от 1 ноября 2019 года, фотограф: Айбар